W  E  L  K  O  M  

R E P L i K A . . .  'n Gemeente in Standerton wat die hele gemeenskap na die beste van ons vermoë wil dien en mense wil help om "voluit volgers" van die Here Jesus Christus te word!

 

"Hoe beter jy Hom leer ken,hoe meer word jy soos Hy. Só kom julle al hoe nader aan die doel waarvoor God julle gemaak het. God het ons gemaak om almal soos Christus te wees."  Kol 3:10 (Bdsp)

 

Kom deel in die Avontuur!!!

 


 

 

 Die behoefte het ontstaan om ‘n bediening te begin waar daar meer gestruktureerd na behoeftiges omgesien kan word sodat die regte hulp en sorg verleen kan word.

Die bediening is onderleiding van Ds. Ricus en Ryna.

Die vrywilligers wat saam met ons hierdie bediening gaan help bestuur is:

Pieter & Riëtte Muller

 Peet & Santie Hugo

KONTAK BESONDERHEDE

TEL: 017-712 2929

E-Pos:   admin@replika.co.za"Moenie vir een enkele oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle met sy krag aan die brand steek sodat julle voluit vir God kan leef. Dien die Here met groot oorgawe." 

Rom 12:11 (Bdsp)

     

"Juis hiervoor is julle ook geroep... sodat julle in Sy voetspore kan volg."   

1 Pet 2:21

  

 Rapporteer gerus enige voorstelle op verbeterings by admin@replika.co.za

 

 

057302